Cùng con phát âm chuẩn như người bản ngữ!

Hotline : 0969953399

PHÁT ÂM PHONICS

KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BẢNG CHỮ CÁI

NGUYÊN ÂM NGẮN

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 4

PHỤ ÂM HỖN HỢP

PHẦN 5

KẾT HỢP CÁC KÍ TỰ

Xem thêm

PHẦN 2: NGUYÊN ÂM NGẮN

PHẦN 1: BẢNG CHỮ CÁI

PHẦN 4: PHỤ ÂM HỖN HỢP

PHẦN 5: KẾT HỢP CÁC KÝ TỰ

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

PHẦN 3 - NGUYÊN ÂM DÀI

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 17BT1 Bán Đảo Linh Đàm
Hotline: 096 995 3399

ALISA ENGLISH

Đào tạo tiếng Anh trẻ em 4 kỹ năng chuẩn Cambridge

Alisa English là dự án thuộc tập đoàn giáo dục Jaxtina Group