THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI ALISA

Phát triển toàn diện 4 kỹ năng của trẻ, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.

  • Age: 11-14 Years
  • Class Size: 10

Tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ bước khởi đầu.

  • Age: 4 - 6 Tuổi
  • Class Size: 10
Đăng ký
Đăng ký học thử