Được vinh dự chứng nhận là một trong top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt 2019, Công ty cổ phần giáo dục Alisa đang được cộng đồng trong giới đánh giá cao vì những nỗ lực phát triển giáo dục tại Việt Nam.

Alisa English lọt TOP 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt 2019