Bắt đầu học >

Bộ học tiếng anh cho trẻ từ 0-8 tuổi:
Bảng chữ cái 

  • Học mọi lúc mọi nơi
  • Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu
  • Nội dung chương trình chuẩn quốc tế 

Khóa học cho con

Bộ học tiếng Anh qua bài hát cho trẻ từ 0-8 tuổi: Bảng chữ cái

Letter A

Letter B

Letter G

Letter H

Letter C

Letter D

Letter E

Letter F

Letter J

Letter I

Letter L

Letter K

Letter N

Letter M

Letter P

Letter O

Letter R

Letter Q

Letter T

Letter S

Letter V

Letter U

Letter X

Letter W

Letter Z

Letter Y